Op welke plek kon jij als kind in je kinderjaren hartstochtelijk bezig zijn zonder moe te worden? Deze zin lees ik bij Anselm Grün in zijn boek ’Stress en burn-out voorkomen’ met de prikkelende subtitel ‘ervaar weer flow in je leven’. Want ja, die flow, hebben we die altijd?

Seizoenen

Al eerder schreef ik over het ontdekken van je roeping aan de hand van de seizoenen. Mee te bewegen met het ritme van de seizoenen. Om niet te overleven maar werkelijk en intens krachtig te léven. In de verbinding ligt de groei. Ben jij verbonden met jezelf?

Bronnen

Bij Anselm Grün lees ik over een aantal bronnen die ons flow geven. Een belangrijke bron is ter vinden in onze kinderjaren. Hij schrijft ‘Daar waar je hartstochtelijk bezig was zonder moe te worden, daar  ligt een beeld voor de activiteiten van nu’. Hoe mijn kinderjaren eruit zagen?

Verstilling

Een eerste kenmerk van mijn kinderjaren is het zoeken van de rust. Een eigen plekje. Een hut in de natuur. Een hut in huis. Een eigen wereld bouwen. En vanuit die eigen wereld ontstond mijn creativiteit. Vanuit die rust ging ik de verbinding aan met de ander. Kenmerk van die eigen wereld? Voor mij is dat de verstilling. De stilte is voor mij een middel om in de diepere verbinding met mijzelf te komen.

Wegenbouwer

Een tweede kenmerk van mijn kinderjaren is het wegenbouwen. Met allerlei hulpmiddelen maakte ik wegen. Een snelweg, een gewone weg, een parkeerplaats. Eindeloos veel mogelijkheden. De woonkamer en de gang lagen vol met deze wegen. De vele speelgoedauto’s vonden hier letterlijk en figuurlijk hun weg.

En nu?

Wat zeggen deze kinderjaren mij over mijn activiteiten voor nu? Over mijn roeping? Over mijn beroep? Voor mij is de verstilling een belangrijk fundament onder mijn leven. In de verstilling kan ik herbronnen. Verdiepen in mijzelf. Daar ontstaat de creativiteit. Om niet te overleven maar te léven.

Vanuit deze verstilling ontstaan voor mijzelf nieuwe wegen. Wegen die onzichtbaar leken. De stilte helpt mij om voorbij de bochten in de weg te komen. Om een nieuwe weg in te slaan. Buiten de gebaande wegen.

Mijn roeping

Vanuit mijn passie zet ik mensen en organisaties in hun kracht. Breng ik mensen en organisaties in beweging. Daar waar anderen een doodlopende weg zien, maak ik het onzichtbare zichtbaar. Op de kruispunten van het leven ben ik een richtingwijzer. Waardoor organisaties en mensen een stap voorwaarts kunnen zetten om invulling te geven aan hun roeping.

Richtingwijzer

Mijn kinderjaren zijn een richtingwijzer voor mijn volwassen leven. Voor mijn roeping. En voor mijn beroep. Mijn kinderjaren zijn een bron van informatie om te laten zien waarvoor ikzelf in beweging kom. Ken jij deze richtingwijzer? Of heb je deze richtingwijzer verstopt? Kom in verbinding. Dan gaan we in de ontmoeting samen op zoek naar deze bron. Zodat je flow krijgt in je leven. En flow in je beroep. De wegen en de mogelijkheden in jouw leven en jouw organisatie zijn eindeloos.