Actuele opleidingen

> Participatiewet

> Besluit Begroting en Verantwoording

Onder de pijler opleidingen kunnen wij kennis overdragen over de Participatiewet en de verslaggevingsrichtlijnen voor gemeenten, het BBV. Persoonlijke opleidingen op maat voor de deelnemer of  en uw organisatie. Om op een pakkende en interactieve manier kennis te vergroten, het grotere geheel te zien waarin de organisatie beweegt en om op een efficiënte manier uitvoering te geven aan de kaders van de wetgeving. Participatiewet, gemeentefinanciën, rechtmatigheid. Het zijn kernwoorden die wij voor u kunnen uitwerken in een op maat gemaakte opleiding. Daarnaast kunnen wij periodiek voor uw organisatie actualiteitensessies organiseren waarin wij u meenemen in de actualiteiten rondom bijvoorbeeld de Participatiewet.

Management & organisatie trainingen

De opzet van de kennisoverdracht over de Participatiewet ziet er globaal gezien als volgt uit: 

 • Historie: situatie vóór de decentralisaties 2015
 • Kanteling als gevolg van decentralisaties 2015
 • Inzoomen op de diverse doelgroepen vanuit de Participatiewet
 • Raakvlakken Wmo en Jeugdzorg
 • Financiering van de diverse doelgroepen binnen de Participatiewet
 • Gemeentefonds/circulaires (overheveling budgetten P-wet)
 • Financiering inkomensdeel (gebundelde uitkering)
 • Werk bespaart bijstand (inzet loonkostensubsidies)
 • Actualiteiten binnen de Participatiewet

Participatiewet

De opzet van de kennisoverdracht over de Participatiewet ziet er globaal gezien als volgt uit: 

 • Historie: situatie vóór de decentralisaties 2015
 • Kanteling als gevolg van decentralisaties 2015
 • Inzoomen op de diverse doelgroepen vanuit de Participatiewet
 • Raakvlakken Wmo en Jeugdzorg
 • Financiering van de diverse doelgroepen binnen de Participatiewet
 • Gemeentefonds/circulaires (overheveling budgetten P-wet)
 • Financiering inkomensdeel (gebundelde uitkering)
 • Werk bespaart bijstand (inzet loonkostensubsidies)
 • Actualiteiten binnen de Participatiewet

Besluit Begroting en Verantwoording

De opzet van de kennisoverdracht over het BBV ziet er globaal gezien als volgt uit: 

 • Beleidskaders BBV
 • De verplichte paragrafen BBV
 • De planning & control cyclus binnen het BBV
 • Weerstandsvermogen
 • Reserves en voorzieningen
 • Waardering en afschrijving
 • Verbonden partijen
 • Bedrijfsvoering
 • Treasury
 • IV-3 en de taakvelden
 • In control statement rechtmatigheid
 • Actualiteiten binnen het BBV

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

{
Belangrijke zaken eerst

Belangrijke zaken eerst

Terug van mijn werk zag ik het direct. Eén van mijn kippen lag ziek in het hok. Volledig door haar poten gezakt. Wat nu?  Eén ding was me direct duidelijk. Voorlopig zou deze kip geen eieren meer leggen. Plan het ongeplande De volgende dag had ik een keuze: de...

Innerlijke vrijheid op Blue Monday

Innerlijke vrijheid op Blue Monday

Blue Monday. Volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall is de derde maandag van januari de meest deprimerende dag van het jaar. In 2022 is dat op 17 januari. Hoe wil jij dit jaar reageren op Blue Monday? De keuze tot innerlijke vrijheid Edith Eva Eger scheef de...

Rouw op de werkvloer

Rouw op de werkvloer

In mijn vorige blog ging ik in op rouwverlof. Rouw is een onderwerp dat aan geen enkel mens voorbij gaat.  Vormen van rouw voor de werknemer Rouw kent vele vormen: Verlies van dierbare mensen Verlies van dierbare dingen (gezondheid, welzijn, materieel). En bij...

Rouwverlof

Rouwverlof

Eind november 2021 hebben Tweede Kamerleden met elkaar gesproken over de mogelijkheid van rouwverlof. Na het verlies van een dierbare bestaat op dit moment geen wettelijke basis voor rouwverlof. Onderzoek rouwverlof Rouw is een onderwerp dat aan geen enkel mens...

Groei