Actuele opleidingen

> Participatiewet

> Besluit Begroting en Verantwoording

Onder de pijler trainingen bieden wij persoonlijke opleidingen op maat voor de deelnemer en uw organisatie. Om op een pakkende en interactieve manier kennis te vergroten, het grotere geheel te zien waarin de organisatie beweegt en om op een efficiënte manier uitvoering te geven aan de kaders van de wetgeving. Onze focus ligt op trainingen over visie en strategiebepaling. Inhoudelijke thema’s over de Participatiewet en de gemeentefinanciën behoren ook tot ons aanbod aan trainingen. Daarnaast kunnen wij periodiek voor uw organisatie actualiteitensessies organiseren waarin wij u meenemen in de actualiteiten rondom bijvoorbeeld de Participatiewet.

Visie en strategie

De opzet van deze training is gericht op het bestaansrecht van de organisatie. Wat is de unieke opdracht van de organisatie? Hoe zit de geschiedenis eruit, wat is de situatie in het heden en waar ligt de stip op de horizon in de toekomst? Een heldere visie en strategie draagt op de langere termijn bij aan de verbetering van het rendement, de continuïteit en het bestaansrecht van de organisatie en de onderlinge samenwerking.

In deze training gaan we gezamenlijk in op de weg van verleden – heden – toekomst van de organisatie. Stil staan bij de geschiedenis van de organisatie kan nodig zijn om de stap naar toekomst te kunnen maken.

Veranderingen op de werkvloer in het verleden en in het heden hebben effect op de medewerkers en roepen emoties op. Emoties van rouw. Als deze emoties niet geadresseerd zijn, kunnen die effect hebben op het functioneren en het presteren van medewerkers en daarmee op het rendement en bestaansrecht van organisaties in de toekomst.

 De training is op maat voor uw organisatie en aangepast op uw vraag. Neem vrijblijvend contact op.

  Participatiewet

  De opzet van de kennisoverdracht over de Participatiewet ziet er globaal gezien als volgt uit: 

  • Historie: situatie vóór de decentralisaties 2015
  • Kanteling als gevolg van decentralisaties 2015
  • Inzoomen op de diverse doelgroepen vanuit de Participatiewet
  • Raakvlakken Wmo en Jeugdzorg
  • Financiering van de diverse doelgroepen binnen de Participatiewet
  • Gemeentefonds/circulaires (overheveling budgetten P-wet)
  • Financiering inkomensdeel (gebundelde uitkering)
  • Werk bespaart bijstand (inzet loonkostensubsidies)
  • Actualiteiten binnen de Participatiewet

  Besluit Begroting en Verantwoording

  De opzet van de kennisoverdracht over het BBV ziet er globaal gezien als volgt uit: 

  • Beleidskaders BBV
  • De verplichte paragrafen BBV
  • De planning & control cyclus binnen het BBV
  • Weerstandsvermogen
  • Reserves en voorzieningen
  • Waardering en afschrijving
  • Verbonden partijen
  • Bedrijfsvoering
  • Treasury
  • IV-3 en de taakvelden
  • In control statement rechtmatigheid
  • Actualiteiten binnen het BBV

  Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  {
  Belangrijke zaken eerst

  Belangrijke zaken eerst

  Terug van mijn werk zag ik het direct. Eén van mijn kippen lag ziek in het hok. Volledig door haar poten gezakt. Wat nu?  Eén ding was me direct duidelijk. Voorlopig zou deze kip geen eieren meer leggen. Plan het ongeplande De volgende dag had ik een keuze: de...

  Innerlijke vrijheid op Blue Monday

  Innerlijke vrijheid op Blue Monday

  Blue Monday. Volgens de Britse psycholoog Cliff Arnall is de derde maandag van januari de meest deprimerende dag van het jaar. In 2022 is dat op 17 januari. Hoe wil jij dit jaar reageren op Blue Monday? De keuze tot innerlijke vrijheid Edith Eva Eger scheef de...

  Rouw op de werkvloer

  Rouw op de werkvloer

  In mijn vorige blog ging ik in op rouwverlof. Rouw is een onderwerp dat aan geen enkel mens voorbij gaat.  Vormen van rouw voor de werknemer Rouw kent vele vormen: Verlies van dierbare mensen Verlies van dierbare dingen (gezondheid, welzijn, materieel). En bij...

  Rouwverlof

  Rouwverlof

  Eind november 2021 hebben Tweede Kamerleden met elkaar gesproken over de mogelijkheid van rouwverlof. Na het verlies van een dierbare bestaat op dit moment geen wettelijke basis voor rouwverlof. Onderzoek rouwverlof Rouw is een onderwerp dat aan geen enkel mens...

  Groei