Het onzichtbare

Zichtbaar

Contextueel coach Remco Draaijer

Wat wij doen

FSA Support maakt het onzichtbare zichtbaar. Wij helpen mensen en organisaties te zien wat zij zelf nog niet zien. Wij brengen mensen en organisaties in beweging om hun unieke betekenis zichtbaar te maken. Om vandaaruit impact te realiseren in de wereld om ons heen. Om uniek te zijn binnen de grote massa.   

Wij zijn ook uniek. Vanuit de unieke combinatie van kennis die wij bieden. FSA Support heeft jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening voor de gemeentelijke overheid. In het bijzonder het sociaal domein. Ervaring in de Participatiewet om sociaal ontwikkelbedrijven verder te helpen hun maatschappelijke opdracht te verwezenlijken. Aangevuld met coaching vanuit het contextuele gedachtengoed. 

Onze kracht ligt in de verbinding van de financiële aspecten en de feitenanalyses met de mens en de organisatie achter deze informatie. Wij maken vanuit deze analyses zichtbaar waar u kunt ontwikkelen. Vanuit onze strategische blik moedigen wij u en uw organisatie aan invulling te geven aan uw missie. Daarmee ontstaat een evenwichtige balans. En groeit uw organisatie in betekenisgeving en rendement. Dat doen waar uw organisatie voor bedoeld is. Met zichtbaar resultaat. 

Onze grootste opdrachtgevers zijn sociaal ontwikkelbedrijven en gemeenten. Juist vanwege de samenhang in deze sector met de menskant. De mens achter de feiten en achter de financiën. Wij kunnen u helpen met analyses, het opleiden van uw medewerkers en met contextuele coaching. Om daarmee uzelf in uw kracht te zetten en uw organisatie tot verdere groei te laten komen.  

Bij de dienstverlening leest u meer over de drie pijlers aan mogelijkheden die wij bieden.  

Het gezicht achter FSA Support

Het gezicht achter FSA Support is Remco Draaijer. Met een opleiding aan Universiteit Nyenrode en een opleiding tot contextueel coach biedt hij een unieke combinatie van dienstverlening.

{

Het doel van het bestuderen van de geschiedenis is niet om het menselijk handelen te bespotten, noch om erover te huilen of om het te haten, maar om het te begrijpen en er hopelijk dan van te leren voor onze toekomst. (Nelson Mandela)

Strategie