Het onzichtbare

Zichtbaar

Contextueel coach Remco Draaijer

Wat wij doen

FSA Support maakt het onzichtbare zichtbaar. Wij helpen mensen en organisaties te zien wat zij zelf nog niet zien. Wij brengen mensen en organisaties in beweging om hun unieke betekenis zichtbaar te maken. Om vandaaruit impact te realiseren in de wereld om ons heen. Om uniek te zijn binnen de grote massa. 

Onze kracht ligt in de verbinding van de cijfers en de emotie. Een sterke verbinding tussen de mens en de organisatie zorgt voor een krachtig rendement. Vanuit onze strategische blik moedigen wij u en uw organisatie aan invulling te geven aan uw missie. Daarmee ontstaat een evenwichtige balans. En groeit uw organisatie in betekenisgeving en in rendement. Dat doen waar uw organisatie voor bedoeld is. Met zichtbaar resultaat.

Onze grootste opdrachtgevers zijn sociaal ontwikkelbedrijven (Participatiewet) en gemeenten (BBV). Wij richten ons op gemeenten, sociaal ontwikkelbedrijven en accountants. Wij zien de samenhang in deze sectoren met de menskant. De mens achter de feiten en achter de cijfers. Wij kunnen u ook helpen met analyses, het opleiden van uw medewerkers binnen de Participatiewet en het BBV en met contextuele loopbaan coaching vanuit onze vestiging in Apeldoorn. Om daarmee u en uw  organisatie tot verdere groei te laten komen. Van waste naar rendement.

Executive coaching

Vanuit onze rol bieden wij executive coaching waarbij aandacht kan zijn voor de volgende punten:

  • Meer inzicht in eigen persoonlijkheid
  • Leren omgaan met grenzen en het aangeven van grenzen
  • Leren om gestelde doelen te bereiken
  • Verbeterde balans tussen privé en werk
  • Stimulans voor effectieve teamsamenwerking
  • Een uitdaging in de communicatie
  • Leren omgaan met constructieve conflicten
  • Ontwikkelen en ontdekken van gaven en talenten

Werkwijze

Wij zijn uniek. Vanuit de unieke combinatie van kennis. Onze werkwijze is gebaseerd op het contextuele gedachtengoed. Een goede verbinding met jezelf leidt tot een goede verbinding met de organisatie. Contextuele coaching biedt een krachtig inzicht met rendement voor jezelf. En met rendement voor de onderneming. Vanuit dit kader bieden wij executive coaching en loopbaan coaching. Wij zijn gespecialiseerd in hoogsensitiviteit,  rouwverwerking en rouw op de werkvloer.

Het gezicht achter FSA Support

Het gezicht achter FSA Support is Remco Draaijer. Met een opleiding aan Universiteit Nyenrode en een opleiding tot contextueel coach biedt hij een unieke combinatie van dienstverlening.

{

Het doel van het bestuderen van de geschiedenis is niet om het menselijk handelen te bespotten, noch om erover te huilen of om het te haten, maar om het te begrijpen en er hopelijk dan van te leren voor onze toekomst. (Nelson Mandela)

Strategie