Strategisch organisatieadvies

Voor sociaal ontwikkelbedrijven & gemeenten

Sociaal ontwikkelbedrijven

Wij richten ons op de strategische positie van de organisatie. Om de betekenisgeving van de organisatie en haar bestaansrecht te verstevigen. Om vanuit die basis helder inzicht te geven in de positie en de inrichting van de organisatie. Door als organisatie krachtig invulling te geven aan de missie ontstaat een scherpe focus waardoor het rendement kan toenemen. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Zoals het uitwerken van specifieke business cases of ondersteuning op projectmatig vlak. Denk hierbij aan executive coaching voor u als leidinggevende of loopbaan coaching voor uw medewerkers. 

Ons strategisch advies is gericht op het zichtbaar maken van de mogelijkheid om het rendement te verbeteren. Door feitenrapportages en benchmarks maken wij de verbanden zichtbaar tussen de feiten en de cijfers. Onze kracht zit in het verhaal achter deze feiten en cijfers. Vanuit die kracht nemen wij onze bevindingen met u door. Zodat u een helder inzicht krijgt in ontwikkelrichtingen en uit te werken business cases.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gemeenten

FSA Support heeft jarenlange ervaring in de financiële dienstverlening en de planning & control cyclus van de gemeentelijke overheid. In het bijzonder de Participatiewet binnen het sociaal domein. Vanuit onze strategische blik kunnen wij u adviseren over de actualisatie van beleidsdocumenten en de inrichting van de planning & control cyclus passend binnen de kaders van de Gemeentewet en het BBV.

Voor gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven neemt het belang toe rondom het thema rechtmatigheid. Vanuit onze kennis over dit onderwerp kunnen wij u begeleiden in dit proces op een voor uw organisatie passende manier. 

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

{
Je plek innemen

Je plek innemen

Tijdens het zwemmen springen enthousiast een aantal scholieren het water in. Hun enthousiasme is uitbundig. Ondanks de koude temperaturen buiten. Niet afhankelijk van deze omstandigheden. Ze groeten me. En een kort praatje maakt het duidelijk: hun zomervakantie is...

Belangrijke zaken eerst

Belangrijke zaken eerst

Terug van mijn werk zag ik het direct. Eén van mijn kippen lag ziek in het hok. Volledig door haar poten gezakt. Wat nu?  Eén ding was me direct duidelijk. Voorlopig zou deze kip geen eieren meer leggen. Plan het ongeplande De volgende dag had ik een keuze: de...

Rouw op de werkvloer

Rouw op de werkvloer

In mijn vorige blog ging ik in op rouwverlof. Rouw is een onderwerp dat aan geen enkel mens voorbij gaat.  Vormen van rouw voor de werknemer Rouw kent vele vormen: Verlies van dierbare mensen Verlies van dierbare dingen...

Grip