Eind november 2021 hebben Tweede Kamerleden met elkaar gesproken over de mogelijkheid van rouwverlof. Na het verlies van een dierbare bestaat op dit moment geen wettelijke basis voor rouwverlof.

Onderzoek rouwverlof

Rouw is een onderwerp dat aan geen enkel mens voorbijgaat. Zo blijkt uit onderzoek door de vakbond CNV dat de helft van de werkenden in de afgelopen 10 jaar een dierbare heeft verloren[1]. Dit betekent dat rouw niet alleen in ons persoonlijk leven een thema is, maar ook in organisaties. Rouw doet wat met een mens. Rouw tekent een mens. En daarmee vormt rouw de mensen en de organisaties die zij samen vormgeven.

Aandacht voor rouw

Rouw vraagt om aandacht van werkgevers en werknemers. Het zichtbaar maken van de persoon die rouwt. Dat zichtbaar maken kan door de verbinding aan te gaan met de collega die rouw bij zich draagt. Kwetsbaarheid toestaan om zo in verbinding te komen met elkaar. En juist die verbinding draagt bij aan de samenwerking.

Het is van belang om te voorkomen dat rouwende werknemers niet langer op hun plek kunnen functioneren en op die manier aan de kant van de samenleving terecht komen. Rouwen is nodig. Rouwen is het woorden geven aan dat wat je verloren bent. In de verbinding met je medemens, zoals je collega, je verliezen uitspreken en onderdeel laten zijn van je leven.

Ruimte voor rouwverwerking

Ruimte geven om te rouwen draagt bij aan een veilige werkomgeving. De loyaliteit van de werknemer aan de organisatie neemt toe als de veiligheid groot is. Ruimte om te zijn, leidt op de langere termijn tot continuïteit, tot loyaliteit en daarmee tot rendement voor de organisatie.

Het is belangrijk om als werkgever de tijd te nemen om de rouw te zien bij de werknemer. Als de werkgever er geen tijd voor neemt, wordt de rouw uiteindelijk rauw. Dat kan bij de werknemer leiden tot depressie, angsten en ziekteverzuim.  De tijd nemen voor rouw betekent dat de werkgever oog heeft voor signalen die wijzen op opgeschorte rouw zoals woede, boosheid en het uit de verbinding gaan. Door dat als werkgever te benoemen en daarover de dialoog aan te gaan met de werknemer ontstaat ruimte voor de ontmoeting. En ruimte voor het rouwproces. De werkgever creëert op die manier een veilige werkomgeving voor de rouwende werknemer. Met als bijkomend effect dat de kans op ziekteverzuim verminderd en de loyaliteit aan de organisatie toeneemt.

Voldoende reden om rouwverlof de ruimte te geven. Voldoende reden om als werkgever vaardigheden te ontwikkelen om passend om te gaan met rouwende werknemers. Wees welkom om als werkgever hierover door te praten.

Afscheid nemen doe je niet enkel

Van die ene vertrouwde taak,

Maar van een hele wereld.

Met honderden gezichten.

En evenveel verhalen

Die dwars doorheen het jouwe liepen.

Kris Gelaude[2]


[1] www.cnvvakmensen.nl/themas/rouw-op-het-werk

[2] Pagina 181, Taal van Transitie, Jakob van Wielink, Riet Fiddelaers-Jaspers en Leo Wilhelm