In mijn vorige blog ging ik in op rouwverlof. Rouw is een onderwerp dat aan geen enkel mens voorbij gaat. 

Vormen van rouw voor de werknemer

Rouw kent vele vormen:

  1. Verlies van dierbare mensen
  2. Verlies van dierbare dingen (gezondheid, welzijn, materieel). En bij het verlies van dierbare dingen is onderscheid te maken in natuurlijke en niet-natuurlijke verliezen:
    1. Natuurlijke verliezen: de seizoenen van het leven, ouder worden, het zal nooit meer worden zoals het was.
    2. Niet-natuurlijke verliezen: het verlies van materieel en andere dingen die concreet te maken zijn.
  3. Rouw op de werkvloer: reorganisaties, fusies, overnames, promotie, ontslag. Dit roept emoties op. En dat geldt ook voor zaken als nieuwe applicaties, een nieuwe bedrijfsnaam, verhuizing van locatie of een andere indeling van de werkplek. Deze mutaties roepen emoties op. Emoties van rouw. En als deze emoties niet geadresseerd zijn, kunnen die effect hebben op het functioneren en het presteren van medewerkers en daarmee op het rendement en bestaansrecht van organisaties.

Rouwarbeid in de organisatie

Een rouwproces is voor ieder mens uniek. Het is rouwarbeid. Arbeid die ten koste gaat van het reguliere arbeidsproces. De vraag dringt zich op hoe organisaties om kunnen gaan met dit soort gebeurtenissen. 

Door als werkgever oog te hebben voor de emoties van de werknemer en deze aan te moedigen om te onthullen wat hem bezighoudt, verdiept de relatie. Dit vraagt om ruimte en tijd. En om de eigenheid van ieder mens. Ieder mens is uniek. Aandacht en een luisterend oor zijn van wezenlijk belang. Daarbij past de opmerking dat de werkgever geen therapeut is. Ook de collega-werknemers zijn geen therapeut. Dat betekent dat luisteren en passende vragen stellen voldoende is. In combinatie met het faciliteren van deskundige begeleiding van een rouwtherapeut. Ook dat is ruimte geven aan de werknemer. En door die begeleiding aan een deskundige over te laten ontstaat binnen de organisatie de ruimte om gelijkwaardig te verbinden. Door als werkgever ruimte te geven aan dit soort praktische uitingen, vergroot de werkgever de loyaliteit van de werknemer aan de organisatie. De rouwende werknemer zal vanuit de ontstane loyaliteit een bijdrage willen leveren aan de organisatie op het moment dat dit weer passend en haalbaar is.

Rouwen en de rol van de werkgever

De werkgever heeft naast rouwende werknemers vanwege het verlies van dierbare personen ook te maken met rouwende werknemers vanwege organisatieveranderingen. Ook dan geldt dat werkgevers de loyaliteit van de werknemers aan de organisatie vergroten door aandacht te geven aan dat wat de werknemer verliest bij de reorganisatie of andere vormen van veranderingen. Het uit kunnen spreken van de pijn, boosheid en verdriet om die veranderingen geeft ruimte om als werknemer op een nieuwe manier te verbinden met de veranderende omgeving. En juist die ruimte vergroot de veerkracht van de werknemer om in een nieuwe situatie van veranderingen sneller te kunnen meebewegen. 

Heb je te maken met rouw en verlies? Praat erover. Zoek hulpbronnen. Weet je welkom.